Ergen Terapisi

Alanında Uzman Psikologlar

Sesli ve Görüntülü Online Görüşme

Gizli ve Güvenli Görüşme


Ergen Terapisi Nedir?


Ergen terapisi genellikle 13 ila 18 yaş arası gençler için tasarlanmış bir tedavi şeklidir. Terapist ile duygusal, davranışsal veya psikolojik zorluklar yaşayan bir genç arasındaki terapötik ilişkiyi içerir. Ergen terapisi, duyguları veya davranışlarıyla ilgili zorluklar yaşayan çocuklara ve ergenlere yardımcı olmak için kullanılan çeşitli teknik ve yöntemleri içerir. Farklı psikoterapi türleri olmasına rağmen, terapi temelinde bir kişinin duygu ve davranışlarında değişiklik meydana getirmek için iletişime dayanır. Psikoterapi bireysel bir çocuğu, bir grup çocuğu, bir aileyi veya birden fazla aileyi içerebilir. Çocuklarda ve ergenlerde, konuşmanın yanı sıra oyun oynamak, çizmek, inşa etmek ve rol yapmak, duyguları paylaşmanın ve sorunları çözmenin önemli birer yollarıdır. İlk değerlendirmenin bir parçası olarak, nitelikli bir ruh sağlığı uzmanı çocuğun neye ihtiyacı olduğunu belirler. Bu karar, çocuğun mevcut sorunları, geçmişi, gelişim düzeyi, terapistle iş birliği yapma becerisi ve mevcut endişelere en çok hangi müdahalelerin yardımcı olabileceği gibi hususlara dayanır. Psikoterapi genellikle diğer tedavilerle (ilaç tedavisi, davranış yönetimi veya okulla birlikte çalışma) birlikte kullanılır. Terapist ve çocuk veya ergen arasında gelişen ilişki çok önemlidir. Çocuk veya ergen kendini rahat, güvende ve anlaşılmış hissetmelidir. Bu tür bir güven ortamı, çocuğun düşünce ve duygularını ifade etmesini ve terapiyi yararlı bir şekilde kullanmasını çok daha kolay hale getirir.
hero
hero

Ergen terapiden kimler yararlanabilir?


Ergen terapisi çeşitli zorluklar yaşayan gençlere fayda sağlar. Sadece tespit edilmiş bir psikolojik rahatsızlığı olan gençler değil duygusal davranışsal veya psikolojik zorluklar yaşayan her genç ergen terapisinden yararlanabilir. Teşhis edilmiş bir ruh sağlığı problemi olan, fazla stresle mücadele eden, davranış bozukluğu yaşayan, travma sonrası desteğe ihtiyacı olan, özgüven problemi yaşayan veya kimlik arayışı içinde olan, kişiler arası ilişkilerinde problem yaşayan, kayıp ve yas ile mücadele eden, yeme bozuklukları yaşayan tüm gençler ergen terapisinden fayda sağlayabilir.

Ergenlerde Terapi teknikleri


Ergen terapisi gençlerin ihtiyaç ve zorluklarını etkili bir şekilde ele almak için özel bir yaklaşım gerektirir. Terapinin adımlarından şu şekilde bahsedebiliriz;

Ölçme ve değerlendirme


Gencin geçmişini, mevcut sorunlarını ve endişelerini anlamak için ilk değerlendirme yapılır. Anksiyete, depresyon veya diğer ruh sağlığı sorunları belirtileri de dahil olmak üzere ergenin zihinsel ve duygusal durumu değerlendirilir. Ergenin ailesi, okulu ve sosyal çevresi hakkında bilgi toplanır çünkü bu faktörler gencin psikolojik sağlığını önemli ölçüde etkiler.

Güven oluşturma:


Ergen ile terapist arasında güvene dayalı ve yargılayıcı olmayan bir terapötik ilişki kurulur. Ergenlerin, kendilerini güvende ve desteklenmiş hissettiklerinde terapiste açılma ve terapiye katılma olasılıkları daha yüksektir.

Aktif iletişim


Terapist, ergeni duygu ve düşüncelerini ifade etmeye teşvik etmek için aktif bir şekilde dinler ve açık uçlu sorular sorar. Gençler duygularını ifade etmekte güçlük çekebileceğinden, sözel olmayan ipuçlarına dikkat edilir.

Psikoeğitim ile birleştirme


Terapi süreci boyunca terapist aynı zamanda ergeni bilgilendirir. Ergenin sorunlarını ve bu sorunlarla ilgili psikolojik kavramları ona yaşına uygun bir dil ile anlatır.

Duygu düzenleme becerileri:


Terapi boyunca ergene güçlü duyguları ve stresi yönetmesine yardımcı olacak duygusal düzenleme becerileri öğretilir. Bu, derin nefes alma, farkındalık ve bilişsel-davranışsal stratejiler gibi teknikleri içerebilir

Problem çözme ve başa çıkma becerileri:


Ergen terapisti, gencin günlük hayatta karşılaştığı zorlukların üstesinden gelmek için etkili problem çözme ve başa çıkma becerileri geliştirmesine yardımcı olur.

Aile katılımı:


Uygunsa ve gencin rızası varsa, ergenin ailesi de bazen sürece dahil olabilir. Aile terapisi, gencin yaşadığı zorluklara neden olabilecek aile dinamiklerini ve sorunlarını ele almada faydalı olabilir.

Ergenlerde Psikolojik Rahatsızlıklar


Ergenler bir dizi duygusal, davranışsal veya psikolojik zorluk yaşadıklarında terapiden faydalanabilirler. Gençlerin stres, huysuzluk ve uyum güçlüğü dönemlerinden geçmesi normal olsa da bu sorunlar kalıcı veya şiddetli hale geldiğinde veya ruh hallerini ve günlük işlevlerini önemli ölçüde etkilediğinde terapi düşünülebilir. Bir ergenin terapiye ihtiyacı olduğunu gösterebilecek bazı durumlar ve işaretleri aşağıda anlatalım;
Kalıcı duygusal sıkıntı: Bir genç sürekli olarak üzgün, endişeli, öfkeli veya bunalmış hissediyorsa ve bu duygular hayattan zevk alma veya günlük görevleri tamamlama becerilerini engelliyorsa terapi faydalı olabilir.
Davranış değişiklikleri: Saldırganlığın artması, içe kapanma, risk alma veya kendine zarar verici eylemler gibi ani ve aşırı davranış değişiklikleri terapi ihtiyacına işaret edebilir.
Akademik sorunlar veya okul sorunları: Bir gencin akademik performansı önemli ölçüde düşüyorsa, sık sık okula devamsızlık yapıyorsa veya okulla ilgili stres ve kaygı sergiliyorsa, terapi bu sorunların ele alınmasına yardımcı olabilir.
Madde bağımlılığı: Bir ergen sorunlu veya tehlikeli bir şekilde uyuşturucu veya alkol kullanıyorsa, terapi madde bağımlılığı sorunlarını ele almanın önemli bir parçası olabilir.
Kendine zarar verme veya intihar düşünceleri: Kendine zarar verme, kendine zarar verici davranışlar veya intihar düşünceleri ya da eylemleri çok ciddiye alınmalıdır ve gencin güvenliğini sağlamak için acil terapi gereklidir.
Travma veya yas: Fiziksel veya cinsel istismar, kazalar veya sevilen birinin kaybı gibi travmatik olaylar yaşayan ergenler, bu deneyimleri işlemek ve iyileşmek için terapiye ihtiyaç duyabilir.
İlişki çatışmaları: Bir ergen aile üyeleri, akranları veya romantik partnerleri ile ilişkilerinde sorun yaşıyorsa, terapi iletişim ve çatışma çözme becerilerini geliştirmeye yardımcı olabilir.
Kimlik ve özsaygı sorunları: Öz kimlikleri, öz saygıları, beden imajları veya öz değerleriyle ilgili sorunlarla boğuşan gençler, bu endişeleri keşfetmek için terapiden yararlanabilir.
Yeme bozuklukları: Anoreksiya, bulimia veya tıkınırcasına yeme bozukluğu gibi yeme bozuklukları olan ergenler, durumlarının hem fiziksel hem de duygusal yönlerini ele almak için özel terapiye ihtiyaç duyarlar.
Açıklanamayan fiziksel belirtiler: Bazen psikolojik sıkıntılar baş ağrısı, karın ağrısı veya açıklanamayan ağrı gibi fiziksel belirtiler olarak ortaya çıkabilir. Bu gibi durumlarda terapi, altta yatan duygusal sorunların ortaya çıkarılmasına ve ele alınmasına yardımcı olur.
Gelişimsel geçişler: Ergenler liseye başlamak, üniversiteye gitmek veya evden ilk kez ayrılmak gibi büyük yaşam geçişlerinde zorluklarla karşılaşabilirler. Terapi bu zorlu dönemlerde destek sağlayabilir.
Kronik hastalık veya engellilik: Kronik hastalık, engellilik veya önemli sağlık sorunlarıyla uğraşan ergenler, duygusal tepkilerini yönetmek ve dayanıklılık geliştirmek için terapiden yararlanabilir.

Ergen terapisi neden etkilidir?


Ergen terapisi, gençlerin duygusal, davranışsal ve psikolojik zorluklarını ele almak için yapılandırılır ve aynı zamanda ergene destekleyici bir ortam sağlar. Bunlara ek olarak aşağıda bahsedeceğimiz sebepler ergen terapisinin neden etkili olduğunu açıklayacaktır.
Profesyonel rehberlik: Psikologlar, psikiyatristler, danışmanlar ve sosyal hizmet uzmanları gibi eğitimli ruh sağlığı uzmanları çok çeşitli ergen sorunlarını değerlendirme ve ele alma uzmanlığına sahiptir. Kanıta dayalı müdahale ve rehberlik sağlayabilirler.
Güvenli ve destekleyici alan: Terapi, ergenlerin misilleme korkusu olmadan düşüncelerini ve duygularını özgürce ifade edebilecekleri gizli ve yargılayıcı olmayan bir alan sunar. Bu güvenli ortam açık ve dürüst iletişimi teşvik eder.
Duygusal düzenleme: Terapi, ergenlere duygularını yönetme ve stresle başa çıkma becerilerini öğretir, bu da dürtüsel veya kendine zarar verici davranışlardan kaçınmalarına yardımcı olabilir.
Problem çözme ve başa çıkma becerileri: Ergenler, okul stresinden ilişki çatışmalarına kadar günlük yaşamlarında karşılaştıkları zorluklarla başa çıkmak için etkili problem çözme ve başa çıkma stratejileri geliştirebilirler.
İç görü ve öz farkındalık: Terapi, ergenlerin düşünceleri, duyguları ve davranışları hakkında iç görü kazanmalarına yardımcı olur. Öz farkındalığı teşvik eder.
Olumlu ilişkiler: Ergen ve terapist arasındaki terapötik ilişki, sağlıklı kişilerarası ilişkiler için bir model oluşturarak ergenlerin iletişim becerilerini geliştirmelerine ve başkalarıyla daha olumlu ilişkiler kurmalarına yardımcı olabilir.
Krize müdahale: Terapi, krizdeki ergenler için, özellikle de kendine zarar verme veya intihar düşünceleri yaşadıklarında çok önemli bir kaynak sağlar. Terapist riski değerlendirmeye ve gencin güvenliğini sağlamaya yardımcı olur.
Kişiye özel yaklaşım: Etkili ergen terapisi, gencin bireysel ihtiyaçlarına ve tercihlerine göre uyarlanır ve gencin özel sorunlarını ele alan kişiselleştirilmiş tedavi planlarına izin verir.
Kanıta dayalı teknikler: Terapistler genellikle ergen ruh sağlığı sorunlarının tedavisinde etkili olduğu gösterilen Bilişsel-Davranışçı Terapi (BDT), Diyalektik Davranış Terapisi (DDT) gibi kanıta dayalı terapötik yaklaşımları kullanırlar.
Aile katılımı: Uygun olduğunda, aileyi terapiye dahil etmek, gencin yaşadığı zorluklara sebep olan aile dinamiklerini ve sorunlarını ele almaya yardımcı olur ve daha kapsamlı ve kalıcı çözümler bulunmasını sağlar.
Önleyici ve uzun vadeli faydalar: Etkili terapi alan ergenler, yetişkinlik dönemlerinde de kendilerine hizmet edecek beceriler ve stratejiler geliştirebilir, genel refahlarını ve dayanıklılıklarını artırabilirler.
Erken müdahale: Ergenlik döneminde ruh sağlığı sorunlarının terapi yoluyla ele alınması, sorunların daha şiddetli veya kronik hale gelmesini önleyerek daha iyi uzun vadeli sonuçlar elde edilmesini sağlar
hero

Ergen terapisi Sık Sorulan Sorular

Ergenlik döneminde görülen sorunlar nelerdir?

Ergenlik döneminde görülen bazı sorunları şu şekilde sıralayabiliriz. Öz güven, öz değer ve kimliğe ilişkin sorgulayıcı tutum, akran zorbalığı, beden imgesi ve yeme bozuklukları, akademik stres, kaygı, depresyon, madde kullanımı, arkadaşlık ilişkilerindeki problemler, aile içi problemler, teknoloji ve sosyal medya bağımlığı. Sıraladığımız tüm sorunlar için uzman psikologlarımızdan destek alabilirsiniz.


İlgili İçeriklerimiz