Bireysel Terapi

Alanında Uzman Psikologlar

Sesli ve Görüntülü Online Görüşme

Gizli ve Güvenli Görüşme


Bireysel Terapi Nedir?


Bireysel terapi, kişinin psikolojik, duygusal veya zihinsel sorunlarını ele almak ve bu sorunların üstesinden gelmek için terapist ile yüz yüze veya çevrimiçi olarak yürüttüğü bir tedavi yöntemidir. Bireysel terapi, bireyin kişisel zorluklarına odaklanmayı, içsel dengesini yeniden sağlamayı, duygusal iyilik halini artırmayı, stresle başa çıkmayı veya daha sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemeyi amaçlar. Bireysel psikoterapi oturumları, bireyin duygusal ve zihinsel sağlığına odaklanırken, genellikle kişinin geçmişi, düşünceleri, duyguları, davranışları ve ilişkileri üzerine yoğunlaşır. Terapist, kişinin duygusal deneyimlerini anlamasına, bu deneyimlerle başa çıkmasına ve olumlu değişiklikler yapmasına yardımcı olur. Bireysel terapi, kişinin ihtiyaçlarına ve hedeflerine göre özelleştirilir. Her bireyin terapi süreci farklıdır. Çünkü herkesin yaşadığı sorunlar ve hedefleri farklıdır. Terapist, bireyin kendisini ifade etmesine, duygusal zorluklarına derinlemesine bakmasına ve çözüm yolları bulmasına yardımcı olur. Bireysel psikoterapide gizlilik ve güvenlik prensiplerine büyük önem verilir. Bireyler, terapistleriyle güvenilir bir ortamda özel konuları paylaşabilirler. Çünkü terapistler, danışanların gizliliğini korumakla yükümlüdür. Yaşadığın duygusal, zihinsel veya davranışsal zorlukları ele almak, kişisel gelişimini desteklemek, hayatın amacını keşfetmek, geçmiş travmalarını anlamak ve kendini iyileştirmek, kişiler arası ilişkilerini iyileştirmek, olumsuz davranış kalıplarını fark etmek ve değiştirmek gibi amaçlarla terapiye başvurabilirsin.
hero
hero

Bireysel terapiden kimler yararlanabilir?


Bireysel terapi psikolojik, duygusal ve zihinsel zorluklar yaşayan bireyler için etkili bir müdahale yöntemi olarak kabul edilmektedir. Bireysel terapi, depresyon, anksiyete bozuklukları, travma sonrası stres bozukluğu, obsesif-kompulsif bozukluk, ilişki sorunları, öz saygı sorunları, stres yönetimi, öfke yönetimi ve kişisel gelişim gibi birçok durumu ele alabilir. Ayrıca, yaşamın farklı evrelerinde karşılaşılan zorluklar, geçmişteki travmatik deneyimler veya kişisel büyüme hedefleri için bireysel terapiye başvurulabilir.

Bireysel terapi nasıl yapılır?


Bireysel psikoterapi, terapist veya danışman ile bire bir oturumlar halinde gerçekleştirilen bir psikoterapi biçimidir. Terapi süreci, bireyin ihtiyaçlarına ve hedeflerine göre özelleştirilir. Terapist, bireyin duygusal deneyimlerini, düşüncelerini, davranışlarını ve ilişkilerini daha derinlemesine anlamasına yardımcı olur. Bu süreç, güvenli terapi ortamında, bireyin duygusal ifadesini teşvik eder ve kişisel büyümeyi destekler. Terapist tarafından kullanılan yaklaşıma bağlı olarak, çok çeşitli teknikler ve stratejiler kullanılabilir. Neredeyse tüm psikoterapi türleri terapötik bir ilişki geliştirmeyi, iletişim kurmayı, diyalog oluşturmayı ve sorunlu düşünce veya davranışların üstesinden gelmek için çalışmayı içerir. Seans sıklığı ve süresi terapist ile danışan arasındaki anlaşmaya bağlıyken genellikle terapiye haftada bir sıklık ile devam edilmesi tavsiye edilir. Seans süresi ise genellikle 50 dakikadır.

Ne zaman bireysel terapiye başvurabilirsin?


Bireysel psikoterapiye başvurma kararı, bir kişinin yaşadığı zorluklara ve duygusal durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterir. Bireyler, sürekli üzüntü, anksiyete, ilişki sorunları, öfke yönetimi zorlukları veya travmatik deneyimler gibi durumlarla karşılaştıklarında bireysel terapi düşünmelidirler. Ayrıca, kendine zarar verme düşünceleri veya şiddetli duygusal krizler gibi acil durumlar da terapiye başvurma gerekliliği yaratabilir. Terapide tartışılabilecek konular aşağıdakileri içerir, ancak bunlarla sınırlı değildir: Depresyon Kaygı Stres Yeme bozuklukları Öfke problemleri İlişki veya evlilik içinde yaşanan problemler Bağımlılık Aile ile yaşanan problemler Travma Obsesif kompulsif bozukluk Fobiler Öz saygı Öz sevgi Geleceğe yönelik hedef koyma

Bireysel terapi teknikleri


Bireysel terapi, çeşitli terapi yaklaşımları ve yöntemleri kullanabilir. Bunlar arasında bilişsel davranışçı terapi (BDT), psikanalitik terapi, duygu odaklı terapi (DOT), çözüm odaklı kısa süreli terapi, yaratıcı sanat terapileri ve mindfulness tabanlı terapiler gibi çeşitli psikoterapi yaklaşımları bulunmaktadır. Her bir yaklaşım, farklı kuramsal temellere dayanır ve belirli terapötik hedeflere odaklanır.

Bilişsel Davranışçı Terapi


Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT), danışanların davranışlarını şekillendiren düşünce ve duyguları anlamalarına yardımcı olmayı amaçlayan psikoterapötik bir yaklaşımdır. Fobiler, bağımlılık, depresyon ve anksiyete gibi çeşitli durumlar için faydalı bir tedavi yöntemidir. BDT zararlı düşünce kalıplarını ve uyumsuz davranışları dönüştürmek için bilişsel ve davranışsal stratejileri birleştirir. Bu yaklaşım, bireyleri sıkıntılarına katkıda bulunan temel düşünceleri değiştirmeleri için güçlendirirken, aynı zamanda bu düşüncelerden kaynaklanan sorunlu davranışları da ele alır.

Psikoanalitik Terapi


Psikoanalitik yaklaşım, bireyin davranışlarını etkileyebilecek bilinçdışı düşünceleri, duyguları ve anıları ortaya çıkarmak amacıyla düşüncelerini ve tarihsel deneyimlerini derinlemesine inceler.

Duygu Odaklı Terapi


Duygu odaklı terapi (DOT), duyguların kimliğin anahtarı olduğu önermesine dayanan bir terapötik yaklaşımdır. Duygu odaklı terapiye göre, duygular aynı zamanda kişinin seçimleri ve karar vermesi için bir rehberdir. Bu terapi türü, duygusal farkındalıktan yoksun olmanın veya olumsuz duygulardan kaçınmanın kişiye zarar verebileceğini varsayar. Duygu odaklı terapi konusunda uzmanlaşmış terapistler, çeşitli endişelerle terapiye gelmiş kişilere yardımcı olabilir. Bu terapistler, kişilerin duygularının daha fazla farkında olmayı öğrenmelerine yardımcı olurlar. Duygu odaklı terapi ayrıca insanların olumlu duygular tarafından sağlanan bilgileri kullanmada daha iyi olmalarını sağlar. Olumsuz duyguların ise negatif etkileriyle daha iyi başa çıkabilmeyi veya bu etkileri azaltabilmeyi sağlar.

Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi


Kısa süreli çözüm odaklı terapi, geçmiş deneyimlerden ziyade kişinin şimdiki ve gelecekteki koşullarına ve hedeflerine odaklanır. Bu hedef odaklı terapide, bir kişiyi terapiye getiren semptomlar veya sorunlar tipik olarak hedef alınmaz. Bunun yerine, nitelikli bir terapist tedavi gören kişiyi bir gelecek vizyonu geliştirmeye teşvik eder ve bu vizyona başarılı bir şekilde ulaşmak için kişiye gereken becerileri, kaynakları ve yetenekleri belirlerken destek olur.

Bireysel terapiden nasıl fayda sağlarsın?


Terapinin etkisi çeşitli faktörlere bağlıdır. Sorununun niteliği veya ciddiyeti bu konuda büyük rol oynayacaktır. Ancak seanslarından en iyi şekilde yararlanmak için yapabileceğin şeyler var.
Terapistine karşı dürüst ol: Sorunları veya duyguları saklamaya çalışma. Kişiliğinin bazı taraflarını gizlemek sana fayda sağlamayacak. Kendini gizleme. Terapide amacın gerçek benliğini ortaya çıkarmak olmalı.
Duygularını hisset ve onlar hakkında konuş: Keder, öfke, korku veya kıskançlık gibi olumsuz veya sıkıntı verici duyguları gizlemeye çalışma. Terapi bağlamında bu duygular hakkında konuşmak onları daha iyi anlamana yardımcı olabilir.
Seanslarına düzenli katıl: Hayat yoğun olabilir, ancak elinden geldiğince tedavi planına ve planlanmış randevularına sadık kalmaya çalış.
İki seans arasını değerlendir: Unutma ki en büyük gelişim aslında iki seans arasında gerçekleşiyor. Terapistin seanslarınız dışında üzerinde çalışman için ödev verirse bunları bir sonraki seanstan önce bitirmek için çaba göster.

Bireysel Terapi faydaları


Bireysel psikoterapi kişiye duygusal, davranışsal ve düşünce boyutunda birçok fayda sağlayabilir. Bu faydalardan bahsetmeden önce terapötik ilişkinin önemini bir kez daha vurgulayabiliriz. İlk seans genellikle terapist ile aranda ne derece güvenli bir ilişki kurabileceğinin sinyallerini verir. Kendini karşısında rahat hissetmediğin hiç kimseyle terapiyi devam ettirmek zorunda değilsin. Terapiden fayda sağlamak adına gerçekten enerjinin tuttuğu terapisti bulana kadar pes etmemelisin.
Şimdi terapinin faydalarına geçebiliriz;
 1. Bireysel psikoterapi, bireylerin depresyon, anksiyete, bipolar bozukluk ve şizofreni gibi ruh sağlığı bozukluklarının semptomlarını yönetmelerine ve hafifletmelerine yardımcı olabilir. Sıkıntılı duygu ve düşüncelerle başa çıkmak için araçlar ve stratejiler sağlar.
 2. Terapiyle bireyler, stres faktörleri, travma, keder ve zorlu yaşam olaylarıyla mücadele etmek için etkili başa çıkma stratejileri öğrenebilirler. Bu, dayanıklılığın ve duygusal esenliğin artmasını sağlar.
 3. Terapi, daha iyi iletişim becerileri, çatışma çözümü ve empati öğreterek kişilerarası ilişkileri geliştirebilir. Ayrıca bireylerin evlilik sorunları veya aile çatışmaları dahil olmak üzere ilişki sorunlarını ele almalarına yardımcı olabilir.
 4. Psikoterapi, kendini keşfetmeyi ve öz farkındalığı teşvik eder. Danışanlar düşünceleri, duyguları ve davranışları hakkında iç görü kazanır. Bu iç görüyle kendilerini daha iyi anlamaya ve hayatlarında olumlu değişimler yapmaya başlarlar.
 5. Psikoterapi psikolojik rahatsızlıkların semptomlarını azaltır. Bu da daha yüksek bir yaşam kalitesi ve daha iyi işlevsellik ile sonuçlanır.
 6. Terapi, zorluklarla mücadele etmek ve daha etkili kararlar almak için bireyleri problem çözme becerileri ve stratejileri ile donatır.
 7. Bireylerin düşüncelerini ve duygularını yargılamadan ifade edebilmeleri için güvenli ve gizli bir alan sağlar. Bu, özellikle izolasyon ve yalnızlık duygularının azaltılmasında yardımcı olur.
 8. Psikoterapi genellikle sorunların temel nedenlerini ele almaya odaklanır, bu da geçici rahatlamadan ziyade uzun süreli iyileşme sağlar.
 9. Terapiye yalnızca belirli sorunları ele almak için değil, aynı zamanda kişisel gelişimini devam ettirmek için de gidebilirsin. Terapi potansiyeline ulaşmanı ve daha tatmin edici bir yaşam sürmeni sağlar.

Yukarıda sıraladığımız faydaları şu şekilde özetleyebiliriz;
Duygusal iyilik hali ve zihinsel sağlıkta iyileşme
Stres ve anksiyete düzeylerinde azalma
İlişki becerilerinin gelişmesi
Öfke yönetimi
Kendine güvenin artması
Kişisel hedeflere ulaşmada yardım
Duygusal destek ve anlayış sağlama
Travma sonrası etkilerin azalması
Sorunları daha iyi anlama ve çözme yeteneği
hero

Bireysel terapi neden etkilidir?


 1. Güvenli Ortam Sağlar: Bireysel terapi, bireylerin duygusal ifadelerini ve düşüncelerini rahatça paylaşabilecekleri güvenli bir ortam sağlar. Bu güvenlik duygusu, bireylerin içsel dünyalarını daha derinlemesine keşfetmelerine ve açıkça ifade etmelerine yardımcı olur.
 2. Kişiselleştirilmiş Yaklaşım: Bireysel terapi, her bireyin benzersiz ihtiyaçlarına ve hedeflerine odaklanır. Terapist, bireyin yaşadığı zorlukları anlamak ve onlara özgü çözümler sunmak için kişiselleştirilmiş bir yaklaşım kullanır. Bu, terapinin daha etkili olmasını sağlar.
 3. Duygusal Destek: Terapist, bireye duygusal destek sağlar. Bireyin yaşadığı zorluklarla başa çıkmak için bir destek sistemine sahip olması, psikolojik iyileşme sürecini hızlandırabilir.
 4. Düşünce ve Duygu Farkındalığı: Terapi, bireyin kendi düşünce ve duygularını daha iyi anlamasına yardımcı olur. Bu farkındalık, olumsuz düşünce kalıplarını tanımlamayı ve değiştirmeyi kolaylaştırarak duygusal iyilik halini artırır.
 5. Olumlu Değişiklikleri Teşvik Eder: Terapi, bireylerin olumlu değişiklikler yapmasına ve daha sağlıklı davranışlar geliştirmesine yardımcı olur. Terapist, bireyin hedeflerine yönelik adımlar atmalarını teşvik eder ve bu değişikliklerin sürdürülebilir olmasını sağlar.
 6. İlişki Becerilerini Geliştirir: Terapi, bireylerin ilişki becerilerini geliştirmelerine yardımcı olabilir. İyi ilişki becerileri, kişisel ve profesyonel ilişkilerde daha sağlıklı etkileşimleri teşvik edebilir.
 7. Travma Sonrası Etkileri Azaltır: Bireysel terapi, travmatik deneyimlerin etkilerini hafifletmeye yardımcı olabilir. Bireyin travma sonrası stres bozukluğu (TSSB) gibi durumlarla başa çıkmasına destek sağlar.
 8. Sorunları Anlama ve Çözme Yeteneğini Artırır: Terapi, bireylerin yaşadıkları sorunları daha iyi anlamalarına ve çözme stratejileri geliştirmelerine yardımcı olur. Bu, bireylerin sorunlarla daha etkili bir şekilde başa çıkmalarını sağlar.

Sonuç olarak, bireysel terapi, bir dizi psikoterapötik teknik ve yaklaşımı kullanarak bireylerin duygusal iyilik hali, zihinsel sağlık ve yaşam kalitesini artırmak için etkili bir araçtır. Terapinin etkili olmasının temel nedeni, bireylerin duygusal ve zihinsel ihtiyaçlarına odaklanması, güvenli bir ortam sunması ve kişiselleştirilmiş bir yaklaşım kullanmasıdır.

Bireysel terapi Sık Sorulan Sorular

Bireysel Terapi fiyatları nedir?

Bireysel terapi seans fiyatlarımız 300 TL’den başlamaktadır. Terapistlerimizin detaylı seans ücretlerini görmek için Psikologlarımız sayfasını ziyaret edebilirsin.


İlgili İçeriklerimiz