Kullanım Koşulları


İşbu Kullanım Koşulları (“Sözleşme”), Yalnız Değilim İletişim Danışmanlık Hizmetleri Anonim Şirketi (“Site Yöneticisi”) ile Site Yöneticisi’ne ait www.yalnizdegilim.com uzantılı internet sitesi (“Site”) üzerinde kayıtlı danışmanlardan (“Danışman/Danışmanlar”) psikolojik danışmanlık almak üzere Site’yi kullanan ve Site üzerindeki başvuru formunu doldurup ardından testi cevaplayan kişiler (“Üye/Üyeler”) arasında aşağıdaki şartlar dahilinde tanzim olunmuştur. İşbu Sözleşme Üye tarafından elektronik ortamda kabul edildiği tarihte yürürlüğe girecektir.


Üye Site’ye kayıt olarak, elektronik ortamda akdedilen işbu Sözleşme’nin tamamını okuduğunu, anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.


 1. Sözleşme’nin Konusu


  İşbu Sözleşme’nin konusu, Üye’nin Site üzerinden internet aracılığıyla Danışmanlar’dan alacağı psikolojik danışmanlık hizmetleri kapsamında Site Yöneticisi ve Üye’nin hak ve yükümlülüklerini tespit etmektir.


 2. Üye’nin Yükümlülükleri


  1. Üye, Site’ye kaydı sırasında sunduğu bilgilerin güncel ve doğru olduğunu peşinen kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.


  2. Üye, üyelik başlangıç tarihini müteakip her sene yalnızca 1 defa ücretsiz olarak danışman değiştirebilir; bu sayıyı aşan değişikliklerde Üye, [] tutarında ücret ödemeyi peşinen kabul eder.


  3. Danışman ile Üye arasındaki sözleşmesel ilişkiye Site Yöneticisi hiçbir şekilde taraf değildir; ancak Üye danışmanlık ücretini doğrudan Site Yöneticisi’ne öder. Site Yöneticisi’nin Üye ile arasındaki ilişki nedeniyle Danışman tarafından muhatap alınması ve herhangi bir bedel ödemek zorunda kalması halinde, Üye Site Yöneticisi’nin bu kapsamda meydana gelen zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür.


  4. Üye, Site Yöneticisi’nin yalnızca danışmanlık hizmetlerinin Danışmanlar tarafından Site üzerinden sunulmasına aracılık etmekte olduğunu ve Site Yöneticisi’nin Danışman’ın sunduğu hizmetlere yönelik herhangi bir taahhüt vermediğini kabul, beyan ve taahhüt eder.


  5. Site Yöneticisi, Danışman’ın Site’ye sağladığı herhangi bir içerik, görüntü, tavsiye, beyan yahut garantiden yahut Danışman’ın Üye’ye sağlayabileceği danışmanlık hizmetinin seviyesinden ya da kalitesinden sorumlu değildir.


  6. Üye, Site üzerinden sunulan danışmanlık hizmetlerinden faydalanabilmesi için Site Yöneticisi’nin Üye’ye ait bazı kişisel verileri işleyeceğini bilmektedir. Üye, kişisel verilerinin işlenmesine ve yurtdışında bulunan serverlara aktarımına ilişkin olarak [] linkinde yer alan Aydınlatma Metni kapsamında Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak aydınlatıldığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Aydınlatma Metni, kişisel verilerin Site Yöneticisi tarafından işlenmesine ilişkin olup, Danışmanlar tarafından yapılan olası işleme faaliyetlerini kapsamamaktadır.

  7. Üye, seanslar esnasında Danışmanlar’a aktarabileceği bilgilerin gizliliği hususundaki tüm sorumluluğun münhasıran Danışmanlar’a ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.


  8. Üye, Site üzerinde gerçekleştirdiği işlemlerde ve yazışmalarda, işbu Sözleşme hükümlerine, Site’de belirtilen tüm koşullara, yürürlükteki mevzuata ve ahlak kurallarına uygun olarak hareket edeceğini kabul ve beyan eder. Üye’nin Site dahilinde yaptığı işlem ve eylemlere ilişkin her türlü sorumluluk kendisine aittir.


 3. Sözleşme Süresi ve Fesih


  1. İşbu Sözleşme, Üye tarafından elektronik ortamda kabul edildiği anda yürürlüğe girer ve Üye yahut Site Yöneticisi tarafından işbu Sözleşme şartlarına uygun şekilde feshedilmedikçe yürürlükte kalır.


  2. Site Yöneticisi Üye’ye herhangi bir zamanda yazılı bildirimde bulunmak suretiyle işbu Sözleşme’yi tek taraflı olarak sona erdirebilir.


  3. Üye, Site üzerinde danışmanlık aldığı herhangi bir Danışman’ın Site ile ilişiğinin herhangi bir nedenle sona ermesi veya Danışman’ın danışmanlık ilişkisini herhangi bir nedenle sonlandırması durumunda, söz konusu Danışman’dan artık Site üzerinden herhangi bir hizmet alamayacağını ve bu durumda yeniden hizmet almak için Site Yöneticisi tarafından farklı bir Danışman ile eşleştirilebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.


  4. Üye’nin işbu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini ihlal etmesi halinde, Site Yöneticisi derhal Üye’ye yazılı bildirimde bulunarak Sözleşme’yi sona erdirebilir ve Üye’nin Site üzerindeki hesabını kapatabilir; bu halde herhangi bir tazminat talebinde bulunmayacağını peşinen kabul eder.


 4. Diğer Hükümler


  1. Site üzerindeki içeriklere yönelik her türlü fikri mülkiyet hakkı Site Yöneticisi’ne ait olup, Site Yöneticisi herhangi bir zamanda Site üzerindeki içerikler üzerinde tek taraflı olarak değişiklik yapma hakkını saklı tutar.


  2. Üye bu Sözleşme’nin şartlarını ve Sözleşme çerçevesinde Site Yöneticisi ve/veya Danışmanlar hakkında öğrendiği her türlü bilgiyi (Site’ye ilişkin bilgiler dahil olmak üzere) gizli tutmayı ve kanunen gerekli haller ve yetkili mercilerin talep ettiği haller hariç olmak üzere, söz konusu bilgileri üçüncü taraflara ifşa etmemeyi kabul eder. Aksi takdirde Üye söz konusu bilgilerin açıklanması nedeniyle Site Yöneticisi’nin uğradığı zararları tazmin etmekle yükümlüdür. İşbu madde Sözleşme’nin herhangi bir nedenle sona ermesinden sonra da bağımsız bir taahhüt olarak yürürlükte kalmaya devam edecektir.


  3. Site Yöneticisi herhangi bir zamanda tek taraflı olarak işbu Sözleşme koşullarını değiştirebilir. Sözleşme’deki bu değişiklikler, Site Yöneticisi tarafından Üye’ye bildirildiği ya da Site’de duyurulduğu tarihten itibaren geçerlilik kazanır.


  4. İşbu Sözleşme kapsamında Tarafların birbirlerine iletilecekleri bildirimler yazılı şekilde yapılacaktır. Site Yöneticisi bu bildirimleri Üye’nin kayıt esnasında verdiği e-mail adresine e-mail

yoluyla iletecektir. Üye ise bu bildirimleri Site Yöneticisi’nin [] adresine e-mail yoluyla iletecektir.SİTE YÖNETİCİSİ

ÜYE


HİZMET SÖZLEŞMESİ


 1. TARAFLAR


  1. İşbu Mesafeli Hizmet Sözleşmesi (“Sözleşme”)”), [______] adresinde mukim [______](“Danışman”)”) ile www.yalnizdegilim.com alan adlı websitesine (“Site”) üye olan tüketici (“Tüketici”) arasında 27.11.2014 tarih ve 29188 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği uyarınca elektronik ortamda akdedilmiştir.


   Danışman ile Tüketici tek başına “Taraf”, birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.


  2. Tüketici, işbu Sözleşme kapsamında Danışman’dan Site üzerinden elektronik ortamda psikolojik destek hizmeti alacağını, işbu Sözleşme’yi elektronik ortamda onaylayarak, Sözleşme içeriğini kabul etmiş olacağını beyan eder.


 2. KONU


  İşbu Sözleşme’nin konusu; Danışman tarafından Tüketici’ye Site üzerinden sunulacak online psikolojik danışmanlık hizmeti ve Tarafların bu kapsamdaki hak ve yükümlülüklerinin tespitidir.


 3. DANIŞMAN’A AİT BİLGİLER


  • Ad-Soyad: [______]

  • Unvan: [______]

  • Adres: [______]

  • Telefon: [______]

  • E-mail: [______]


 4. SÖZLEŞME KONUSU HİZMETE İLİŞKİN TEMEL BİLGİLER, ÜCRET, ÖDEME VE HİZMETİN İFASI


  Sözleşme kapsamında Danışman tarafından Tüketici’ye elektronik ortamda psikolojik danışmanlık hizmetleri sunulacaktır.

  Tüketici her bir seans için vergiler dahil, eşleştiği Danışman’ın Site’ye bildirdiği seans ücreti tutarında ödeme yapacaktır ancak bu tutar Tüketici tarafından Danışman’a değil, Site yöneticisine ödenecektir.


  Tüketici hizmet bedelini, Site yöneticisinin kabul ettiği aşağıdaki ödeme yöntemlerinden birini kullanarak Site yöneticisine ödeyecektir:


  • Kredi Kartı

  • Banka Kartı

  • Havale


  Danışman ile Tüketici’nin mutabakatı doğrultusunda haftalık, iki haftalık ya da aylık dönemler içerisinde seans tarih ve saatleri tespit edilecektir. Planlanan tarih ve saatte hizmet ifa edilecektir.


 5. CAYMA HAKKI


  6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ilgili hükümleri gereğince;


  Tüketici, seansın planlandığı tarih ile seans tarihi arasında 14 günden fazla süre olduğu takdirde, 14 gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin cayma hakkını kullanarak, seansı iptal edebilir. Seansın planlandığı tarih ile seans tarihi arasında daha kısa bir süre olduğu durumlarda, Tüketici seans tarihine kadar herhangi bir zamanda bu hakkı kullanarak seansı iptal edebilir.


  Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin bu süre içinde yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile Danışman’a yöneltilmiş olması yeterlidir. Bu bildirim Tüketici tarafından [] adresine ve ayrıca Site yöneticisinin info@yalnizdegilim.com adresine e-posta yoluyla iletilmelidir.


  Tüketici’nin cayma hakkının kullanılmasından evvel ödeme yapmış olması halinde, Tüketici’nin yapmış olduğu ödeme Site yöneticisi tarafından 10 gün içerisinde iade edilecektir.


 6. TARAFLARIN BEYAN VE TEKEFÜLLERİ


   1. Tüketici, madde 5’te belirtilen Sözleşme konusu hizmetin temel nitelikleri, ücreti ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.


   2. Tüketici, her bir seansın ücretini, planlanan seans tarihinden evvel ödemekle yükümlüdür. Aksi takdirde hizmet ifa edilmez.


 7. KİŞİSEL VERİLER


  Tüketici, işbu Sözleşme kapsamında Danışman ile bazı kişisel veriler paylaşmak durumundadır. Danışman, bu verileri meslek ve etik kurallarına ve ayrıca Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) uygun olarak işleyecektir. Danışman, KVKK kapsamında Tüketici’ye karşı aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesine yönelik aydınlatma metnini Tüketici’ye elektronik ortamda iletmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.


 8. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ


İşbu Sözleşme’den doğan her türlü şikayet, itirazlar ve uyuşmazlıklar, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlara göre Tüketici’nin ikametgahının bulunduğu yerdeki yahut Sözleşme konusu işlemin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyeti’ne veya Tüketici Mahkemesi’ne yönlendirilebilir.


İşbu Sözleşme, Tüketici tarafından Site üzerinden elektronik ortamda onaylandığı tarihte yürürlüğe girmiştir.